NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Tolpinarstvo d.o.o.
   
 
   Zaštita okoliša

Centralizirani toplinski sustav se u svijetu oduvijek prepoznaje kao oblik korištenja energije za grijanje s vrlo visokim stupnjem zaštite okoliša. Toplinska energija proizvodi se na jednom mjestu, uz visoki stupanj iskoristivosti energenata te prilagodbu proizvodnje vanjskim temperaturama i potrošnji korisnika. Emisiju štetnih plinova kontroliraju različite institucije, a o njoj brine posebno osposobljeno osoblje.

Distribucija toplinske energije i njezina potrošnja kod potrošača je pojednostavljena u najvećoj mogućoj mjeri. Kod korisnika ne postoje eventualno zapaljivi i eksplozivni energenti na puno malih lokacija, kao što je to slučaj kod korištenja plina, loživog ulja ili ugljena, gdje svaki korisnik brine o ispravnosti i sigurnosti rada vlastitih instalacija i mjesta izgaranja.

HEP-Toplinarstvo doprinosi zaštiti okoliša kroz različite oblike racionalnog korištenja toplinske energije, kojima je krajnji cilj da se - uz manju potrošnju energije kod krajnjeg potrošača - smanji proizvodnja energije u izvorima, odnosno u termoelektranama-toplanama. Time je manja i emisija štetnih plinova i čestica u atmosferu.

Racionalno korištenje toplinske energije HEP-Toplinarstvo osigurava:

  • ugradnjom predizoliranih cjevovoda za distribuciju toplinske energije od izvora (toplana) do potrošača (stambenih i poslovnih objekata), čime seproduljuje radni vijek vrelovoda, smanjuju gubici u prijenosu energije i jamči sigurnija opskrba svih potrošača.
  • ugradnjom novih generacija automatske regulacije u toplinskim stanicama objekata potrošača, čime se povećava točnost reguliranja potrošnje toplinske energije na razini objekta, odnosno smanjuje nepotrebna potrošnja.
  • ugradnjom individualnog mjerenja toplinske energije po stanovima potrošača, koji tako mogu kontrolirati vlastitu potrošnju, a time i troškove vezane za grijanje stambenih prostora. To znatno smanjuje potrošnju toplinske energije,čime se neizravno doprinosi zaštiti okoliša zbog smanjenja emisije štetnih plinova i čestica u atmosferu.

Uz navedene oblike racionalnog korištenja toplinske energije, koji neizravno doprinose zaštiti i očuvanju okoliša, spomenut ćemo i druge usmjerene zaštiti okoliša i očuvanju našega okruženja od štetnih utjecaja:

  • pogonska voda, koja se koristi za prijenos toplinske energije kroz cjevovode, u slučaju moguće havarije je potpuno bezopasna i nema nikakvog utjecaja na okoliš. Ona se za pogonsku upotrebu priprema deaerizacijom i dekalcifikacijom, u pogonskim procesima gdje se ne koriste kemijskia sredstva koja bi mogla štetno utjecati na okoliš.
  • tretman čišćenja instalacija potrošne tople vode u toplinskim instalacijma potrošača od nakupina kalcijevog karbonata (tzv.vodenog kamenca) se izvodi korištenjem sredstava potpuno bezopasnih za čovjekovo zdravlje i okoliš.

Planovi zaštite okoliša za projekte revitalizacije toplinskih sustava

Dijelovi toplinskih sustava u Zagrebu i Osijeku stari su više od 40 godina, dotrajali i sve izloženiji puknućima, što dovodi do povećanja gubitaka u ciklusu te povećanih troškova održavanja. Radi povećanja pouzdanosti sustava pripremljen je projekt zamjene najugroženijih dijelova vrelovodne mreže. Ukupan trošak provedbe projekata u oba grada je približno 24 milijuna eura, koji će se osigurati kreditom Svjetske banke (World Bank). Prema smjernicama Svjetske banke i u skladu s propisima Republike Hrvatske, izrađen je Plan zaštite okoliša, kao separat Predstudije izvodljivosti zamjene i revitalizacije magistralnih vrelovoda CTS-a grada Zagreba i Osijeka.

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , 10000 Zagreb, Miševečka 15a, tel: + 385 1 60 09 555 , fax: + 385 1 61 31 978